Leto

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004-2005

2006-2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Otroci

120

170

220

240

260

290

310

300

~250

90

120

153

158

156

181

Animatorji

20

30

40

42

50

60

60

60

~60

45

50

52

48

55

48

Za prvi dve leti ni konkretnih podatkov o številu, zato se omejujemo na spomin sodelujočih, zlasti enega od voditeljev, Klemena Balažiča. Po spominu sodeč se je torej oratorija prvo leto udeležilo okrog 120 otrok ter nekaj nad 20 animatorjev. Naslov oratorija, ki smo ga pripravili, je bil Biser planin. Ker smo bili med prvimi na tem področju s to dejavnostjo, so k nam prihajali tudi otroci iz oddaljenih krajev.

Drugo leto se je oratorija udeležilo okoli 170 otrok ter okoli 30 animatorjev. Oratorij je nosil naslov Veselo srce. Programska zasnova se ni bistveno spremenila. Še vedno je bilo precej otrok, ki so vsak dan prihajali k nam iz drugih krajev.

Tretjega oratorija v naši župniji z naslovom Pridi, otrok moj se je udeležilo okoli 220 otrok in nekaj manj kot 40 animatorjev. Pri tem oratoriju je sodeloval kot soorganizator Klemen Svetelj, ki je nadomestil Janeza Krnca. Da bi se izognili ponavljanju ter da bi s tem popestrili celoten program, smo otroke peljali na letni bazen v Kranj.

Leta 2000 je oratorij nosil naslov Laura Vikunija. Oratorija se je udeležilo 240 otrok. Sodelovalo je vsega skupaj 42 animatorjev. Uspešnica oratorija je bil celodnevni izlet v Tamar. Sicer vreme ni bilo najbolj stabilno, vendar je bilo okolje enkratno in vzdušje na višku.

Petega oratorija se je udeležilo približno 260 otrok in 50 animatorjev. Naslov oratorija je bil Vsakemu košček neba. Z navdušenjem sprejeta (predvsem s strani staršev in otrok) novost je bil družinski piknik ob koncu oratorija na Olševku.

Leta 2002 je oratorij nosil naslov Ujemi blesk davnine. Udeležilo se ga je približno 290 otrok in 60 animatorjev. Klemen Svetelj se je to leto pripravljal na prejem mašniškega posvečenja, zato je njegovo vlogo pri soorganizaciji s Klemenom Balažičem prevzela skupina, imenovana Arhitekti.

Leta 2003 je bilo v naši župniji rekordno število otrok preko 310 in preko 60 animatorjev, oratorij se je imenoval Nasmeh za srečo vseh. Ker je bil naš Oratorij eden izmed najštevilčnejših oratorijev v Sloveniji, je bilo potrebno spremeniti strukturo organizacije, saj takšna številka pove, da vsega ne zmore en sam človek.